Göteborg like you have never seen it before.

English: We introduce iGot, an interactive software that allows visualization of large sporting events such as the GöteborgsVarvet half marathon, using innovative touch-screen technology. The software is intended to be displayed on very large screens with PCs running on capable hardware in order to provide smooth, quality information for the audiences.

iGot provides an intuitive interface for visualizing data in real time. The software shows information about runners as they pass by checkpoints, as well as general information about the buildings in Göteberg for attracting tourists attending this event.

Svenska: Vi introducerar iGot, ett interaktivt program som möjliggör visualisering av stora sporthändelser så som GöteborgsVarvet halvmaraton, genom att använda sig av innovativ teknologi för pekskärmar. Programvaran är avsedd för användning på stora skärmar med datorer som kör kapabel hårdvara för att tillhandahålla kvalitetsinformation för publiken.

iGot tillhandahåller ett intuitivt gränssnitt för visualisering av data i realtid. Mjukvaran visar information om löpare allteftersom de springer förbi kontrollpunkterna, såväl som allmän information om intressanta byggnader i Göteborg för att attrahera turister som närvarar vid loppet.